Entropiq x Puma Customs by Michelle - soutěžní podmínky

Entropiq x Puma Customs by Michelle - soutěžní podmínky

Publikováno
1/2/2020

Samotnou soutěž o jedinečné Puma tenisky navržené uznávanou návrhářkou Michelle naleznete v článku Puma se stává novým oficiálním partnerem Entropiqu.

1. Kdo soutěž pořádá?

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Queens Store s.r.o., se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 06551203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72332 (dále jen „pořadatel“).

2. Kdy soutěž trvá?

2.1. Soutěž trvá od okamžiku zveřejnění produktů Entropiq x Puma na eshop Queens dne 23.11. v 18:00 do chvíle kdy bude vytvořeno 100 objednávek obsahující produkty Entropiq x Puma.

3. Kdo se může soutěže účastnit?

3.1. Soutěže se může účastnit kterákoliv fyzická osoba starší 15 let. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 občanského zákoníku.

3.3. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4. Jak se do soutěže zapojit?

4.1. Do soutěže se osoba zapojí a stane se soutěžícím tím způsobem, že v době trvání soutěže provede následující:

Vytvoří objednávku na eshopu Queens obsahující alespoň 1 produkt Entropiq x Puma.

5. Kdo vyhrává a jak výherce oznámíme?

5.1.  Vítězem se stává jeden soutěžící, kterého náhodně vylosujeme. kterého kontaktujeme prostřednictvím emailu či telefonu uvedeném v objednávce.

5.2. Pořadatel vyhlásí výherce nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže, a to na sociální sítí Instagram, s čímž soutěžící souhlasí. Pořadatel dále kontaktuje výherce prostřednictvím emailu či telefonu uvedeném v objednávce.

6. Co je výhrou a jak ti ji předáme?

6.1. Výhrou je pár bot Puma, který bude upraven do motivů Entropiq dle ilustračního obrázku publikovaného na sociálních sítích a webu.

6.2. Výherce se musí o svou výhru přihlásit emailem či zprávou zaslanou pořadateli nejpozději do 7 dnů od kontaktování pořadatelem, jinak jeho právo na výhru zaniká.

6.3. Náklady na dopravu výhry k výherci nese pořadatel, výhru však lze zaslat pouze na adresu v České republice nebo ve Slovenské republice.

7. Závěrečná ustanovení[MŠ1]

7.1. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

7.3. Není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je pořadatelem stanovena.

7.4. Ze soutěže mohou být vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech osob, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

7.5. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

7.6. Pořadatel neodpovídá za nedoručení zpráv výherci. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, ať už jsou způsobeny jakýmkoliv faktorem; nenese také odpovědnost za technické potíže, poruchy či závady, které mohou v průběhu soutěže nastat, ani za to, že v důsledku takových okolností se kterákoli osoba nemohla soutěže zúčastnit.

7.7. Tato pravidla nabývají účinnosti 23.11.2020

Více z našeho světa